وزن مخصوص پوکه معدنی قروه (1401)

نکته : برای وزن مخصوص پوکه معدنی یک واحد اندازه‌گیری مشخص‌شده است. واحد اندازه‌گیری پوکه معدنی براساس ۱ مترمکعب محاسبه می شود بدین معنی که هر یک متر مکعب پوکه معدنی چه وزنی دارد نشان دهنده وزن اصلی می باشد. انواع پوکه قروه بر اساس وزن مخصوص به خود عبارت است از:

وزن مخصوص پوکه معدنی قروه از نوع سنگ پوکه:

وزن مخصوص پوکه معدنی قروه

این نوع پوکه معدنی برای ساخت آبنما در سطح شهر و باغات و دیگر موارد استفاده می‌شود.

با توجه به واحد اندازه‌گیری وزن مخصوص پوکه معدنی این نوع پوکه در هر متر مکعب وزنی بین ۶۰۰ الی ۷۰۰ کیلو گرم در ۱ مترمکعب هست.

وزن مخصوص پوکه معدنی قروه 1401 از نوع کله مورچه:

وزن مخصوص پوکه معدنی قروه

این نوع پوکه معدنی بیشتر برای ساخت بلوک سبک استفاده می شود.

وزن مخصوص این نوع پوکه در هر متر مکعب وزنی بین ۶۵۰ الی ۷۵۰ کیلو گرم در ۱ مترمکعب هست.

وزن مخصوص پوکه معدنی از نوع مخلوط:

این نوع پوکه معدنی بیشتر برای ساخت تونل و برای پر کردن فضا مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

وزن مخصوص پوکه مخلوط در هر متر مکعب وزنی بین ۶۰۰ الی ۷۰۰ کیلو گرم در واحد اندازه‌گیری گفته ‌شده هست.

وزن مخصوص پوکه معدنی از نوع ماسه:

این نوع پوکه معدنی بیشتر برای ساخت بلوک به کار گرفته می‌شود.

وزن مخصوص پوکه ماسه در هر متر مکعب وزنی بین ۸۵۰ الی ۱۰۰۰ کیلو گرم در واحد اندازه‌گیری گفته ‌شده هست.

وزن مخصوص پوکه معدنی قروه از نوع فندقی: این نوع پوکه معدنی ب

یشتر برای شیب بندی ساختمان به کار گرفته می ‌شود. وزن این نوع پوکه

در هر متر مکعب وزنی بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ کیلو گرم در یک متر مکعب هست.

وزن مخصوص پوکه معدنی از نوع نخودی (عدسی):

وزن مخصوص پوکه معدنی قروه

این نوع پوکه معدنی بیشتر در تولید بلوک مورد استفاده قرار گرفته می ‌شود.

وزن مخصوص این نوع پوکه در هر متر مکعب وزنی بین ۶۰۰ الی ۷۰۰ کیلو گرم در هر متر مکعب است.

وزن مخصوص پوکه معدنی از نوع بادامی(گردویی):

پوکه معدنی بادامی بیشتر در شیب بندی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

وزن مخصوص این نوع پوکه در هر متر مکعب وزنی بین ۵۰۰ الی ۶۰۰  کیلو گرم برحسب ۱ متر مکعب هست.

برای خرید پوکه معدنی می توانید با ما تماس بگیرین ۰۹۱۸۶۸۴۵۱۵۵

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Button