پوکه معدنی بلاگ

اثر پوکه معدنی 0

اثر پوکه های معدنی در حذف یون های سنگین

پوکه های معدنی در انواع مختلفی تولید می گردند و هر کدام دارای تاثیرا مثبتی می باشند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد. پوکه معدنی می توان اثر یون...

pumice 0

Pumice چیست؟

کلمه pumice از کلمه لاتین pumex گرفته شده است و به معنی کف است . پومیس سنگی بافتی است که از فوران های آتشفشانی تشکیل شده است. سنگهای مذاب عمیق در زیر زمین ، آب و گازهای دیگر را در خود...

Call Now Button