برچسب: شیب بندی پوکه معدنی

پوکه شیب بندی 0

پوکه شیب بندی پشت بام 99

پوکه شیب بندی پشت بام با پوکه معدنی جزء اولین پیشنهادات مهندسین ساختمان در ساخت است اگر به دنبال پوکه معدنی مناسب هستید کافیست یکبار از این پوکه اسنفاده نمایید. میزان آمیختگی با سیمان...

Call Now Button